Odwiedza nas 13 gości.

Odsłon artykułów:
2885574
Szczyt: Gierlach
Wystawa: Ogólnie ściana ta ma wystawę WSCH, należy ją jednak podzielić na następujące części:
  • Wsch ściana Gierlachu (300m)
  • Pn-wsch ściana Pośredniego Gierlachu (550m)
  • Wsch żebro Pośredniego Gierlachu
  • Pd-wsch ściana Pośredniego Gierlachu
  • Pn-wsch ściana Ponad Kocioł T. (550m)
  • Pn-wsch ściana Ponad Ogród T.
  • Wsch żebro Ponad Ogród T.
  • Pd-wsch ściana Ponad Ogród T.
Wysokość: do 550m
Podejście: Generalnie podchodzimy od Wielickiego Stawu. W przypadku ścian Ponad Kocioł T. oraz Pośredniego G. podejście pod ścianę rozpoczynamy mniej więcej znad Długiego St. w Dol. Wielickiej. Natomiast pod Wsch. ścianę Gierlachu należy podejść aż do kotła do którego opada owa ściana, razem z drogą nr 15 na poniższym topo. Podejście jest trudne (II), dość zagmatwane i zajmuje ok. 2h od Długiego Stawu!
Uwagi: -
Zimą: Piękna droga wiodąca Żlebem Karczmarza. Uwaga na lawiny!!!

Drogi:

1. Gierlach przez "Wielicką Próbę" (0+) 4h / 1874 M.Dechy, A.Doller, P.Schwartz, J.Schaferling, J.Still, S.Horvay

 

Pn-wsch ściana Ponad Kocioł T.
2. Lewe żebro (III) 2h / 1954 W.Paryski, J.Żuławski
3. Prawa depresja (VI, H2) / 1954 W.Paryski, J.Żuławski
4. Prawe żebro (IV, m.V) 5h / 1929 J.Szczepańskim, A.Szczepańskim, K.Kupczyk, J.Dorawski, M.Skotnicówna 

 

5. Gierlach przez "Żleb Karczmarza" (II) 4h / 1899 L.Darmstadter, A.Otto, H.Stabeler 

 

Wsch ściana Pośredniego Gierlachu
6. Lewy Filar (V) 5h / 1962 I.Galfy, J.Psotka,P.Plasil,I.Urbanovic
7. Żlebem wprost ze "Żlebu Karczmarza" (II?) 2h / 1961 S.Samuhel, F.Zdiarsky
8. Żebrem ze "Żlebu Karczmarza" (V) 3h 30min / 1961 P.Rajtar, F.Zdiarsky
9. Rynną (V) 6h / 1961 I.Galfy, I.Urbanovic
10. Prawy Filar (IV) 6h / 1930 J.Gnojek, W.Stanisławski, T.Pawłowski

 

Wsch. ściana Wielkiego Gierlachu
11. Droga Stanisławskiego (IV) 2h 30min / 1930 J.Gnojek, W.Stanislawski 
12. Kuchar-Svatos (VI) 5h / 1953 R.Kuchar, B.Svatos
13. Drlik-Orolin (V+, A3) 5h / 1972 Z.Drlik, M.Orolin
14. Prawa Depresja (VI) 4h / 1930 J.Szczepanski, K.Kupczyk, J.Dorawski, W.Birkenmajer 

 

15. Przeł. Tetmajera Żlebem Darmstadtera (II) 2h 45min / 1899 L.Darmstadter, H.Stabeler

Linki